Stocks-NUE-Nucor Corp

NUE Nucor Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Nucor Corps intäkter decreased med 16.38% och uppgick till 34.71B. Nettoinkomsten decreased med 39.20% till 4.91B. Nettotillgångarna increased med 13.05% till 22.12B och VPA decreased från 28.79 till 18.00.
NUEs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
24.95%
Nettovinstmarginal
11.81%
Rörelsemarginal
17.92%
Avkastning på investeringar
19.05%