Stocks-NVAX-Novavax Inc

NVAX Novavax Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Novavax Incs intäkter increased med 39.49% och uppgick till 1.60B. Nettoinkomsten increased med 62.27% till -657.94M. Nettotillgångarna decreased med 128.14% till -634.08M och VPA increased från -23.44 till -8.42.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar