Stocks-NVO-Novo-Nordisk A/S SPONS ADR

NVO Novo-Nordisk A/S SPONS ADR

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Novo-Nordisk A/S SPONS ADRs intäkter increased med 34.81% och uppgick till 33.70B. Nettoinkomsten increased med 54.79% till 12.14B. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA decreased från 3.45 till N/A.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar