Stocks-OC-Owens Corning Inc

OC Owens Corning Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Owens Corning Incs intäkter increased med 14.86% och uppgick till 9.76B. Nettoinkomsten increased med 24.72% till 1.24B. Nettotillgångarna increased med 6.60% till 4.62B och VPA increased från 9.54 till 12.70.
OCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
28.49%
Nettovinstmarginal
6.16%
Rörelsemarginal
18.72%
Avkastning på investeringar
7.36%