Stocks-ODP-The ODP Corporation

ODP The ODP Corporation

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: The ODP Corporations intäkter increased med 0.31% och uppgick till 8.49B. Nettoinkomsten decreased med 4.81% till 178.00M. Nettotillgångarna decreased med NaN till 1.29B och VPA decreased från N/A till 3.37.
ODPs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
22.33%
Nettovinstmarginal
1.13%
Rörelsemarginal
3.75%
Avkastning på investeringar
4.13%