Stocks-OLPX-OLAPLEX HOLDINGS INC

OLPX OLAPLEX HOLDINGS INC

2.56 0.08 (3.23%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: OLAPLEX HOLDINGS INCs intäkter increased med 17.70% och uppgick till 704.27M. Nettoinkomsten increased med 10.55% till 244.07M. Nettotillgångarna increased med 49.26% till 782.58M och VPA increased från 0.34 till 0.35.
OLPXs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
61.29%
Nettovinstmarginal
31.64%
Rörelsemarginal
28.94%
Avkastning på investeringar
92.06%