Stocks-OMI-Owens & Minor Inc

OMI Owens & Minor Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Owens & Minor Incs intäkter increased med 1.74% och uppgick till 9.96B. Nettoinkomsten decreased med 89.90% till 22.39M. Nettotillgångarna increased med 0.76% till 945.60M och VPA decreased från 2.94 till 0.29.
OMIs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
16.35%
Nettovinstmarginal
0.82%
Rörelsemarginal
0.86%
Avkastning på investeringar
3.80%