Stocks-ORA.US-Ormat Technologies Inc.

ORA.US Ormat Technologies Inc.

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Ormat Technologies Inc.s intäkter increased med 10.72% och uppgick till 734.16M. Nettoinkomsten increased med 2.26% till 77.80M. Nettotillgångarna decreased med NaN till 2.03B och VPA decreased från N/A till 1.17.
ORA.USs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
33.49%
Nettovinstmarginal
10.56%
Rörelsemarginal
22.56%
Avkastning på investeringar
2.47%