Stocks-PATH-UiPath Inc.

PATH UiPath Inc.

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/1/2023: UiPath Inc.s intäkter increased med 18.64% och uppgick till 1.06B. Nettoinkomsten increased med 37.53% till -328.35M. Nettotillgångarna decreased med 0.09% till 1.92B och VPA increased från -1.16 till -0.60.
PATHs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
84.10%
Nettovinstmarginal
-64.95%
Rörelsemarginal
-17.50%
Avkastning på investeringar
8.79%