Stocks-PAYC-Paycom Software Inc

PAYC Paycom Software Inc

197.66 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Paycom Software Incs intäkter increased med 30.29% och uppgick till 1.38B. Nettoinkomsten increased med 43.60% till 281.39M. Nettotillgångarna increased med 32.32% till 1.18B och VPA increased från 3.37 till 4.84.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar