Stocks-PBF-PBF Energy Inc

PBF PBF Energy Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: PBF Energy Incs intäkter increased med 71.83% och uppgick till 46.83B. Nettoinkomsten increased med 842.25% till 2.97B. Nettotillgångarna decreased med 31.17% till 5.06B och VPA increased från 1.90 till 22.84.
PBFs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
8.18%
Nettovinstmarginal
-0.23%
Rörelsemarginal
7.30%
Avkastning på investeringar
7.75%