Stocks-PD-PagerDuty Inc

PD PagerDuty Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/1/2023: PagerDuty Incs intäkter increased med 31.77% och uppgick till 370.79M. Nettoinkomsten decreased med 20.26% till -129.23M. Nettotillgångarna decreased med 9.32% till 242.09M och VPA decreased från -1.27 till -1.45.
PDs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
80.80%
Nettovinstmarginal
-33.84%
Rörelsemarginal
-20.63%
Avkastning på investeringar
-17.61%