Stocks-PEB-Pebblebrook Hotel Trust

PEB Pebblebrook Hotel Trust

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Pebblebrook Hotel Trusts intäkter increased med 89.88% och uppgick till 1.39B. Nettoinkomsten increased med 54.39% till -85.03M. Nettotillgångarna decreased med 2.51% till 3.08B och VPA increased från -1.80 till -0.95.
PEBs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
7.64%
Nettovinstmarginal
-28.20%
Rörelsemarginal
4.46%
Avkastning på investeringar
-2.41%