Stocks-PEP-PepsiCo

PEP PepsiCo

171.42 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: PepsiCos intäkter increased med 8.73% och uppgick till 86.40B. Nettoinkomsten increased med 16.92% till 8.98B. Nettotillgångarna increased med 6.95% till 17.27B och VPA increased från 5.48 till 6.42.
PEPs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
54.12%
Nettovinstmarginal
10.23%
Rörelsemarginal
14.83%
Avkastning på investeringar
14.91%