Stocks-PFGC-Performance Food Group Co.

PFGC Performance Food Group Co.

59.88 0.43 (0.72%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/6/2023: Performance Food Group Co.s intäkter increased med 12.50% och uppgick till 57.25B. Nettoinkomsten increased med 253.07% till 397.20M. Nettotillgångarna increased med 13.52% till 3.75B och VPA increased från 0.74 till 2.54.
PFGCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
10.06%
Nettovinstmarginal
0.29%
Rörelsemarginal
1.34%
Avkastning på investeringar
2.19%