Stocks-PH-Parker-Hannifin Corp

PH Parker-Hannifin Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/6/2023: Parker-Hannifin Corps intäkter increased med 20.20% och uppgick till 19.07B. Nettoinkomsten increased med 58.30% till 2.08B. Nettotillgångarna increased med 16.69% till 10.34B och VPA increased från 10.09 till 16.04.
PHs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
39.64%
Nettovinstmarginal
10.15%
Rörelsemarginal
18.67%
Avkastning på investeringar
10.04%