Stocks-PHG-Koninklijke Philips NV

PHG Koninklijke Philips NV

21.24 -0.06 (-0.29%)
Marknaden är öppenFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Koninklijke Philips NVs intäkter decreased med 7.61% och uppgick till 18.74B. Nettoinkomsten decreased med 335.08% till -1.70B. Nettotillgångarna decreased med 13.89% till 14.18B och VPA decreased från 4.31 till -1.92.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar