Stocks-PHM.MC-Pharma Mar SA

PHM.MC Pharma Mar SA

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Pharma Mar SAs intäkter decreased med 14.57% och uppgick till 196.34M. Nettoinkomsten decreased med 46.85% till 49.36M. Nettotillgångarna increased med 25.31% till 222.96M och VPA decreased från N/A till N/A.
PHM.MCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
92.24%
Nettovinstmarginal
26.43%
Rörelsemarginal
0.28%
Avkastning på investeringar
36.41%