Stocks-PINC-Premier Inc

PINC Premier Inc

31.82 0.47 (1.50%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För kvartalet som slutade 31/12/2022 var Premier Incs intäkter increased med 14.58% och uppgick till 359.63M. Nettoinkomsten increased med 49.85% till 64.37M. Nettotillgångarna increased med 1.97% till 2.31B och VPA increased från 0.36 till 0.54.
PINCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
61.35%
Nettovinstmarginal
19.43%
Rörelsemarginal
19.54%
Avkastning på investeringar
61.86%