Stocks-PKX-Posco - ADR

PKX Posco - ADR

104.88 3.98 (3.95%)
Marknaden är öppenFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Posco - ADRs intäkter decreased med 1.63% och uppgick till 65.63B. Nettoinkomsten decreased med NaN till N/A. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA decreased från N/A till N/A.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar