Stocks-PM-Philip Morris International Inc

PM Philip Morris International Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Philip Morris International Incs intäkter increased med 1.14% och uppgick till 31.76B. Nettoinkomsten decreased med 1.87% till 9.50B. Nettotillgångarna increased med 23.11% till -6.31B och VPA decreased från 5.83 till 5.81.
PMs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
62.21%
Nettovinstmarginal
27.42%
Rörelsemarginal
32.19%
Avkastning på investeringar
47.59%