Stocks-PPG-PPG Industries Inc

PPG PPG Industries Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: PPG Industries Incs intäkter increased med 5.06% och uppgick till 17.65B. Nettoinkomsten decreased med 26.72% till 1.06B. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA decreased från 6.01 till 4.32.
PPGs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
36.97%
Nettovinstmarginal
7.74%
Rörelsemarginal
12.12%
Avkastning på investeringar
10.75%