Stocks-PPL-PPL Corp

PPL PPL Corp

25.66 0.29 (1.15%)
Marknaden är öppenFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: PPL Corps intäkter increased med 36.64% och uppgick till 7.90B. Nettoinkomsten increased med 3,866.67% till 714.00M. Nettotillgångarna increased med 1.42% till 13.92B och VPA increased från -1.94 till 1.03.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar