Stocks-PRGS-Progress Software Corporation

PRGS Progress Software Corporation

53.59 -0.78 (-1.43%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/11/2022: Progress Software Corporations intäkter increased med 13.31% och uppgick till 602.01M. Nettoinkomsten increased med 21.23% till 95.07M. Nettotillgångarna decreased med 4.49% till 393.99M och VPA increased från 1.76 till 2.15.
PRGSs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
73.79%
Nettovinstmarginal
13.74%
Rörelsemarginal
20.12%
Avkastning på investeringar
8.12%