Stocks-PUK-Prudential plc-ADR

PUK Prudential plc-ADR

22.07 0.65 (3.03%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Prudential plc-ADRs intäkter decreased med 131.02% och uppgick till -8.22B. Nettoinkomsten decreased med 54.52% till 1.01B. Nettotillgångarna decreased med 0.79% till 17.13B och VPA increased från -1.55 till 0.73.
PUKs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
N/A
Nettovinstmarginal
2.60%
Rörelsemarginal
27.44%
Avkastning på investeringar
7.65%