Stocks-PUMP-ProPetro Holding Corp

PUMP ProPetro Holding Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: ProPetro Holding Corps intäkter increased med 46.33% och uppgick till 1.28B. Nettoinkomsten increased med 103.75% till 2.03M. Nettotillgångarna increased med 15.46% till 954.03M och VPA increased från -0.53 till 0.02.
PUMPs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
20.00%
Nettovinstmarginal
-2.91%
Rörelsemarginal
13.07%
Avkastning på investeringar
-0.95%