Stocks-QD-Qudian Inc.

QD Qudian Inc.

2.19 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Qudian Inc.s intäkter decreased med 66.09% och uppgick till 91.29M. Nettoinkomsten decreased med 159.18% till -53.77M. Nettotillgångarna decreased med 11.84% till 1.73B och VPA decreased från 0.35 till -0.22.
QDs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
45.27%
Nettovinstmarginal
8.83%
Rörelsemarginal
146.68%
Avkastning på investeringar
7.83%