Stocks-REAL-RealReal Inc

REAL RealReal Inc

2.08 -0.18 (-7.96%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2021: RealReal Incs intäkter increased med 55.92% och uppgick till 467.69M. Nettoinkomsten decreased med 34.28% till -236.11M. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA decreased från -2.01 till N/A.
REALs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
52.09%
Nettovinstmarginal
-43.92%
Rörelsemarginal
-33.17%
Avkastning på investeringar
-75.04%
12/21
03/22
06/22
09/22
Totala intäkter
145.13M
146.7M
154.44M
142.7M
Bruttovinst
80.63M
72.25M
80.99M
78.58M
Rörelseinkomst
-44.58M
-54.4M
-50.98M
-45.38M
Nettoinkomst
-52.2M
-57.41M
-53.17M
-47.26M