Stocks-RGEN-Repligen Corp

RGEN Repligen Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Repligen Corps intäkter increased med 19.54% och uppgick till 801.54M. Nettoinkomsten increased med 44.95% till 185.96M. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA increased från 2.24 till 3.24.
RGENs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
45.74%
Nettovinstmarginal
16.65%
Rörelsemarginal
12.97%
Avkastning på investeringar
5.38%