Stocks-RJF-Raymond James Financial Inc

RJF Raymond James Financial Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/9/2023: Raymond James Financial Incs intäkter increased med 14.89% och uppgick till 12.99B. Nettoinkomsten increased med 15.24% till 1.74B. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA increased från 6.98 till 7.97.
RJFs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
91.15%
Nettovinstmarginal
12.78%
Rörelsemarginal
21.24%
Avkastning på investeringar
7.30%