Stocks-RMAX-RE/MAX Holdings

RMAX RE/MAX Holdings

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: RE/MAX Holdingss intäkter increased med 7.18% och uppgick till 353.39M. Nettoinkomsten increased med 138.53% till 9.49M. Nettotillgångarna decreased med 55.94% till 30.43M och VPA increased från -0.84 till 0.26.
RMAXs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
64.20%
Nettovinstmarginal
2.54%
Rörelsemarginal
21.08%
Avkastning på investeringar
0.94%