Stocks-ROK-Rockwell Automation Inc

ROK Rockwell Automation Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/9/2023: Rockwell Automation Incs intäkter increased med 16.72% och uppgick till 9.06B. Nettoinkomsten increased med 39.05% till 1.28B. Nettotillgångarna increased med 24.09% till 3.74B och VPA increased från 7.99 till 12.00.
ROKs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
40.15%
Nettovinstmarginal
14.63%
Rörelsemarginal
17.48%
Avkastning på investeringar
23.82%