Stocks-ROP-Roper Technologies Inc

ROP Roper Technologies Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Roper Technologies Incs intäkter increased med 15.00% och uppgick till 6.18B. Nettoinkomsten increased med 38.84% till 1.37B. Nettotillgångarna increased med 8.77% till 17.44B och VPA increased från 11.13 till 12.70.
ROPs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
69.72%
Nettovinstmarginal
21.42%
Rörelsemarginal
28.25%
Avkastning på investeringar
6.21%