Stocks-RPAY-Repay Holdings Corp

RPAY Repay Holdings Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Repay Holdings Corps intäkter increased med 27.35% och uppgick till 279.23M. Nettoinkomsten increased med 115.60% till 8.74M. Nettotillgångarna increased med 1.67% till 928.29M och VPA increased från -0.60 till 0.12.
RPAYs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
41.43%
Nettovinstmarginal
-31.16%
Rörelsemarginal
-1.33%
Avkastning på investeringar
-6.31%