Stocks-RRC-Range Resources Corp

RRC Range Resources Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Range Resources Corps intäkter increased med 49.01% och uppgick till 5.34B. Nettoinkomsten increased med 187.38% till 1.18B. Nettotillgångarna increased med 37.89% till 2.88B och VPA increased från 1.61 till 4.69.
RRCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
37.90%
Nettovinstmarginal
-18.28%
Rörelsemarginal
30.51%
Avkastning på investeringar
-3.31%