Stocks-RSG-Republic Services Inc

RSG Republic Services Inc

173.68 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Republic Services Incs intäkter increased med 19.62% och uppgick till 13.51B. Nettoinkomsten increased med 15.11% till 1.49B. Nettotillgångarna increased med 7.87% till 9.69B och VPA increased från 4.04 till 4.69.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar