Stocks-RWT-Redwood Trust Inc

RWT Redwood Trust Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Redwood Trust Incs intäkter decreased med 14.27% och uppgick till 721.00M. Nettoinkomsten decreased med 151.25% till -164.00M. Nettotillgångarna decreased med 21.79% till 1.08B och VPA decreased från 2.25 till -1.40.
RWTs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
94.58%
Nettovinstmarginal
-24.95%
Rörelsemarginal
70.79%
Avkastning på investeringar
-1.00%