Stocks-SBRY.L-J Sainsbury PLC

SBRY.L J Sainsbury PLC

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 28/2/2023: J Sainsbury PLCs intäkter increased med 5.34% och uppgick till 31.49B. Nettoinkomsten decreased med 69.42% till 207.00M. Nettotillgångarna decreased med 13.89% till 7.25B och VPA decreased från 0.29 till 0.09.
SBRY.Ls investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
7.27%
Nettovinstmarginal
0.65%
Rörelsemarginal
3.01%
Avkastning på investeringar
1.31%