Stocks-SBS-Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-ADR

SBS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-ADR

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo-ADRs intäkter increased med 18.23% och uppgick till 4.27B. Nettoinkomsten increased med 41.43% till 604.37M. Nettotillgångarna increased med 15.66% till 5.18B och VPA increased från 0.63 till 0.88.
SBSs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
34.23%
Nettovinstmarginal
12.54%
Rörelsemarginal
21.19%
Avkastning på investeringar
6.61%