Stocks-SBUX-Starbucks Corporation

SBUX Starbucks Corporation

95.67 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/9/2023: Starbucks Corporations intäkter increased med 11.55% och uppgick till 35.98B. Nettoinkomsten increased med 25.62% till 4.12B. Nettotillgångarna increased med 8.17% till -7.99B och VPA increased från 2.83 till 3.58.
SBUXs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
22.41%
Nettovinstmarginal
10.73%
Rörelsemarginal
15.57%
Avkastning på investeringar
32.54%