Stocks-SCI-Service Corp Intl

SCI Service Corp Intl

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Service Corp Intls intäkter decreased med 0.83% och uppgick till 4.11B. Nettoinkomsten decreased med 29.53% till 566.03M. Nettotillgångarna decreased med 12.36% till 1.67B och VPA decreased från 4.72 till 3.53.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar