StocksK+S AktiengesellschaftSDF.DE

SDF.DE

K+S Aktiengesellschaft

13.74 0.67 (5.13%)
Priser från Xignite, i EUR Marknaden är öppen
Handla
S
13.74
K
13.78

K+S Aktiengesellschaft

K&S AG producerar kemiska och saltprodukter och har sitt huvudkontor i Tyskland. Efter förvärvet av Morton Salt är man världens största saltproducent. K&S gödningsmedel, planteringsjord och växtnäring finns i alla tyska hushåll.
Förra månaden