Stocks-SF.US-Stifel Financial Corporation

SF.US Stifel Financial Corporation

74.35 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Stifel Financial Corporations intäkter increased med 12.33% och uppgick till 5.16B. Nettoinkomsten decreased med 21.09% till 522.54M. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA decreased från 5.32 till 4.28.
SF.USs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
84.34%
Nettovinstmarginal
12.82%
Rörelsemarginal
20.80%
Avkastning på investeringar
9.45%