Stocks-SFM-Sprouts Farmers Market Inc.

SFM Sprouts Farmers Market Inc.

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Sprouts Farmers Market Inc.s intäkter increased med 4.99% och uppgick till 6.40B. Nettoinkomsten increased med 6.97% till 261.16M. Nettotillgångarna decreased med NaN till 1.05B och VPA decreased från N/A till 2.39.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar