Stocks-SGSN.ZU-SGS SA

SGSN.ZU SGS SA

81.78 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: SGS SAs intäkter increased med 3.70% och uppgick till 6.64B. Nettoinkomsten decreased med 3.82% till 630.00M. Nettotillgångarna decreased med 36.52% till 763.00M och VPA decreased från 81.73 till 78.71.
SGSN.ZUs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
36.23%
Nettovinstmarginal
9.25%
Rörelsemarginal
14.33%
Avkastning på investeringar
14.12%