StocksCia Siderurgica Nacional SASID

SID

Cia Siderurgica Nacional SA

4.79 0.23 (4.94%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden är öppen
Handla
S
4.79
K
4.82
(right-click to deleteright-click to manage)
SID
- +
 
No Data Available
Search for Symbol or Username
Diagram visar SÄLJPRISET. Alla priser är vägledande och endast i informationssyfte.