Stocks-SKLZ-Skillz Inc

SKLZ Skillz Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Skillz Incs intäkter decreased med 29.78% och uppgick till 269.71M. Nettoinkomsten decreased med 141.97% till -438.88M. Nettotillgångarna decreased med 55.36% till 278.40M och VPA decreased från -0.69 till -1.07.
SKLZs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
89.58%
Nettovinstmarginal
-91.80%
Rörelsemarginal
-72.41%
Avkastning på investeringar
-118.34%