Stocks-SMSN.L-Samsung Electronics Co Ltd - GDR

SMSN.L Samsung Electronics Co Ltd - GDR

0 0 (0%)
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Samsung Electronics Co Ltd - GDRs intäkter decreased med 15.40% och uppgick till 197.65B. Nettoinkomsten decreased med NaN till N/A. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA decreased från N/A till N/A.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar