Stocks-STNE-StoneCo Ltd A

STNE StoneCo Ltd A

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: StoneCo Ltd As intäkter increased med 69.51% och uppgick till 847.77M. Nettoinkomsten increased med 60.07% till -101.93M. Nettotillgångarna increased med 0.50% till 2.45B och VPA increased från -0.82 till -0.32.
STNEs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
37.56%
Nettovinstmarginal
16.61%
Rörelsemarginal
-13.49%
Avkastning på investeringar
1.08%