Stocks-SXT-Sensient Technologies Corp

SXT Sensient Technologies Corp

62.09 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Sensient Technologies Corps intäkter increased med 4.11% och uppgick till 1.44B. Nettoinkomsten increased med 18.65% till 140.89M. Nettotillgångarna increased med 6.52% till 999.60M och VPA increased från 2.81 till 3.34.
SXTs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
32.42%
Nettovinstmarginal
8.21%
Rörelsemarginal
12.93%
Avkastning på investeringar
7.39%